4172 UWP MySQL

En SQLite-databas är en fil som ligger på datorn. Varje installation av applikationen, t.ex. Quiz, kommer att ha sin egen databas.

En MySQL-databas ligger på en webbserver. Alla installationer av applikationen, till exempel Quiz, har en gemensam databas. I den databasen kan man ha en tabell med frågor till alla användare eller en tabell med frågor per användare.

När man ska testa sin kod är det smidigt att ha en lokal MySQL-databas. Det kan man få på olika sätt.

Exempelkod med torn på GitHub

Steg att göra:

  1. Installera webbserver, t.ex. WAMP, (inkluderar databasserver) eller databasserver, se ovan.
  2. Starta server
  3. Öppna PhpAdmin och skapa databasen my_database
  4. Ladda ner Torn-applikationen. Se ovan.
  5. Kör programmet. Det bör fungera användarnamn till databasen är root per default och lösenord saknas.