4032 Mer intro arv - Animal

Lärandemål

 • Förstå innebörden av statisk (tidig, vid kompilering) och dynamisk (sen, vid köring) bindning, samt hur det påverkar kodens utseende.
 • Kunna använda nyckelorden virtual och override på avsett vis.

Introduktion

Detta exempel är en fortsättning på föregående exempel. I det här exemplet görs några förändringar i klasserna Animal, Cat, Cow och Dog. Övriga klasser är oförändrade.

Klassen Animal

Metoden Act markeras med virtual för att den ska kunna ersättas i en ärvande klass.

 using System;
 namespace Animal
 {
   class Animal
   {
     protected int age;

     public Animal()
     {
       age = 1;
     }

     public virtual void Act() 
     { 
       Console.WriteLine("hej hej");
     }
   }
 }

Klassen Cat

Metoden Act markeras med override för att berätta att denna metod ersätter metoden med samma namn i superklassen.

 using System;
 namespace Animal
 {
   class Cat : Animal
   {
     //konstruktor
     public Cat(int anAge)
     {
       age = anAge;
     }
     public override void Act()
     {
       Console.WriteLine("mjau mjau");
     }
   }
 }

Klasserna Cow och Dog

På samma sätt som Cat.

 using System;
 namespace Animal
 {
   class Cow : Animal
   {
     //konstruktor
     public Cow(int anAge)
     {
       age = anAge;
     }
     public override void Act()
     {
       Console.WriteLine("mu muu");
     }
   }
 }

 using System;
 namespace Animal
 {
   class Dog : Animal
   {
     //konstruktor
     public Dog(int anAge)
     {
       age = anAge;
     }
     public override void Act()
     {
       Console.WriteLine("vov vov");
     }
   }
 }

Klassen Zoo

Koden är oförändrad.

 using System;
 using System.Collections.Generic;
 using System.Text;

 namespace Animal
 {
   class Zoo
   {
     private List<Animal> animals;

     public Zoo()
     {
       animals = new List<Animal>();

     }
     public void Add(Animal anAnimal)
     {
       animals.Add(anAnimal);
     }
     public void Run()
     {
       foreach (Animal djuret in animals)
       {
         djuret.Act();
       }
     }
   }
 }

Klassen Program med metoden Main

Koden i klassen är oförändrad.

 using System;
 namespace Animal
 {
   class Program
   {
     static void Main(string[] args)
     {
       Zoo zoo = new Zoo();
       zoo.Add(new Cat(3));
       zoo.Add(new Cat(1));
       zoo.Add(new Cat(3));
       zoo.Add(new Dog(4));
       zoo.Add(new Dog(12));
       zoo.Add(new Cow(7));
       zoo.Add(new Cow(7));
       zoo.Add(new Cow(7));
       zoo.Run();

       // Keep the console window open in debug mode.
       Console.WriteLine("Press any key to exit.");
       Console.ReadKey();
     }
   }
 }

Körning av programmet ger utskriften:

 mjau mjau
 mjau mjau
 mjau mjau
 vov vov
 vov vov
 mu muu
 mu muu
 mu muu

Förklaring djuret.Act()

Nu kräver anropet

 zoo.Run();

en förklaring. I metoden Run körs följande foreach-sling.

 foreach (Animal djuret in animals)
 {
   djuret.Act();
 }

Första varvet i slingan är djuret ett objekt av klassen Cat. När koden körs anropar den metod Act som finns i klassen Cat. Detta kallas för dynamisk bindning. Det finns lite mer att berätta men vi sparar det till lite längre ner på sidan.

När koden kompileras har djuret i foreach-slingan datatypen Animal. Därför måste det finnas en metod Act i klassen Animal. Detta kallas statisk bindning.

Föregående exempel

Efter den senaste förklaringen kräver även föregående exempel en förklaring. Där fanns det ingen metod Act i klasserne Cat, Cow och Dog.

Statisk bindning

När koden kompileras godkänns foreach-slingan av samma anledning som ovan. Vi kan alltså inte ta bort metoden Act i klassen Animal. Då kompilerar inte foreach-slingan.

Dynamisk bindning

När första varvet i foreach-slingan körs innehåller djuret ett objekt av klassen Cat. Eftersom metoden Act inte finns implementerad i klassen Cat så letar datorn efter samma metod i överklassen Animal. Där finns metoden Act. Det är denna metod som körs.

Objektdiagram