4000 C sharp Länkar

Gratis ikoner

Nedan följer länkar med mer information.

Webbkurser

Repetera grunder

Indroduction to C#, Edx

Objektorienterad programmering

Object Oriented Programming in C#, Edx

Programming with C#, Edx

Microsoft relaterat

Pragim Technologies, många kurser

länkar

C# Fundamentals for Absolute Beginners

Programming in C# Jump Start

Software Development Fundamentals

10 Best C# Tutorial, Course & Certification

C # tutorials, tutorialsteacher.com

Generellt

Skillnaden på Net Core (nyare) och Net Framework, Mindfiresolutions

Modellering

Use case diagrams

Use case diagrams, pdf

Use case diagrams, Agile modeling

Structure diagrams

Dokumentera källkod

Skriva dokumentation med XML, Microsoft

UML, Tutorialspoint

UML, Microsoft

UML, Allen Holub

UML cheat sheet

Panels

WPF Windows Presentation Foundation

WPF tutorial, wpftutorial.net

Introduction to WPF in Visual Studio, Microsoft

MVVM designmönster

Patterns - WPF Apps With The Model-View-ViewModel Design Pattern, Microsoft

wpf-tutorial.com

Valda länkar för ett snabbspår.

Hello WPF, application

Grunder i xaml. Design på tre vis: grafiskt, xaml och C#.

Mushändelser

Vad finns i App.xaml

(Load resources.)

Undantag (eng. exceptions)

Panels - viktig för layout Data binding. Koppla modell med användargränssnitt.

ASP.Net Core

An awesome guide on how to build RESTful APIs with ASP.NET Core, freeCodeCamp

Skriva källkod

Ordning i källkod, Stack overflow

Namngivningsguide, Microsoft

Klasser och arv

Klasser och arv

Asynkron programmering

Asynchronous programming with async and await, Microsoft

Async And Await In C#, C # Corner

Databaser

Getting Started with EF Core, Microsoft

SQLite

Use a SQLite database in a UWP app, Microsoft

SQL

Webbaplikationer

Using Markdown, Christian Nagel

Konventioner

Objektvariabler

  • private
  • börjar med liten bokstav

Konstruktor

  • public
  • börjar med stor bokstav

Metoder

  • private - helst
  • public - som behöver användas av andra klasser
  • börjar i C# med stor bokstav

Test

Assert

Assertions in managed code, Microsoft

Unit test

Unit test basics, Microsoft

Unit test best practices with .NET Core and .NET Standard, Microsoft

C# unit test tutorial, Rhyous