0131 vektor - eng. array

Uppgift 1

Fyll i den kod som saknas nedan. Det är en metod som ska skrivas.

Tips: while

 //Koden nedan är som i boken, men det är oftast inte så användbart.
 public class Bag extends Actor
 {
   private String [] bag = {"milk", "bread", "cheese", "butter"};
   /**
    * Skriv ut innehållet i vektorn,
    * med hjälp av System.out.println() eller 
    * metoden showText i klassen World.
   */
 }

 //Gör så här istället. Det är användbart i fler olika sammanhang.
 public class Bag extends Actor
 {
   private String [] bag;

   public Bag()
   {
     bag = new String[4];
     bag[0] = "milk";
     bag[1] = "bread";
     bag[2] = "cheese";
     bag[3] = "butter";
   }
   /**
    * Skriv ut innehållet i vektorn,
    * med hjälp av System.out.println() eller 
    * metoden showText i klassen World.
   */
 }

uppgift 2 - klassen Lyckotal

egenskaper

Lägg till egenskapen lyckonummer. Låt det vara en vektor med heltal.

konstruktor

Lägg till talen 2, 3, 5, 7, 11, 13 i vektorn lyckonummer.

metoden skrivUt

Metoden skrivUt skriver ut talen som finns i vektorn lyckonummer. Utskriften ska bli på en rad som nedan.

 2, 3, 5, 7, 11, 13

Om flera utskrifter görs efter varandra ska nästa utskrift hamna på raden under den föregående utskriften. Det ordnar sig av sig självt med System.out.println(), men med showText() i klassen World krävs det lite extra arbete.

Tips! System.out.print() ger utskrift utan radbrytning.

metoden skrivUtSumma

Metoden summerar talen i vektorn och returnerar summan.

metoden summa

Metoden summa summerar alla talen i vektorn lyckonummer och returnerar summan.

metoden adderaEtt

Metoden adderaEtt ökar varje tal i vektorn lyckonummer med ett.

metoden addera

Metoden addera tar en parameter som är ett heltal. Döp den till heltal. Metoden ökar varje lyckonummer med heltal.