4703 Drill WPF High Score

Lägg till i koden så att resultatet sparas i listan.

Listan sorteras.

De fem bästa visas.

Hämta koden från GitHub och gör de tillägg som behövs.

Lösningsförslag

Lösningsförslag på GitHub