4224 WPF frågesport

Du har skrivit en frågesport som ett konsollprogram.

utmaning - GUI

Skapa en WPF applikation med NET Core.

Gör ett användargränssnitt för din frågesport.

Se till att man kan spela frågesporten.

utmaning - frågor på fil

Kopiera ditt projekt, så att den fungerande koden finns kvar om det skulle gå fel.

Lägg frågorna i en textfil. Bestäm dig för hur filen ska organiseras.

Se till att frågorna läses in från filen och att man kan spela som förut.

utmaning - frågor i databas

Kopiera ditt projekt, så att den fungerande koden finns kvar om det skulle gå fel.

Lägg in frågorna i en databas. Använd SQLite.

Se till att frågorna läses in från databasen samt att det går att spela som förut.

utmaning - administrativt gränssnitt

lägg till nya frågor

ändra på en fråga eller ett svar

utmaning - arv

Ha frågor med olika sätt att ge svar, till exempel:

  • fritext
  • välj ja eller nej
  • välj mellan flera olika svarsalternativ