4021 klasser och objekt

Uppgift 1 - Picture House

Lärandemål

  • Veta vad en klass och ett objekt är.
  • Kunna läsa och rita klass- och objektdiagram.
  • Kunna skriva kod för att skapa objekt.
  • Kunna spara objekten i en variabel.
  • Kunna anropa metoder på objekten.

Uppgift 1A - rita bild med kod

Hämta kod på GitHub och öppna Picture House i Visual Studio.

Du ska skriva kod i klassen Picture.

Skriv kod så att bilden nedan ritas. För att få programmet att rita din bild klickar du på start, i menyn längst upp. Ett fönster öppnas. Klicka på draw. Nu ritas din bild.

Visa för din lärare när du är klar.

Uppgift 1B - objektdiagram och klassdiagram

Rita ett objektdiagram som visar objekten som du har lagt till i Picture. För att kunna inspektera objektens värden gör du på följande vis.

  1. Sätt en breakpoint i slutet av metoden DrawImage i klassen Picture. Gör detta genom att klicka längst till vänster i kodfönstret.
  2. Klicka sedan på step over för att komma förbi den sista raden kod.
  3. Klicka debug > windows > locals, för att inspektera objektvariablerna i objekten.

Rita ett klassdiagram för klassen Circle.

Visa för din lärare när du är klar.

Uppgift 1C - koda objektvariabler i Picture

Studera koden för klassen Circle.

Vilka objektvariabler finns?

Hur skriver man för att få en objektvariabel?

Lägg till objektvariabler i klassen Picture. Se till att de används när bilden ritas.

Visa för din lärare.

Uppgift 1D - klass- och objektdiagram för Picture

Rita klassdiagram för Picture.

Rita objektdiagram för det objekt som skapas av klassen Picture. Koppla ihop det med objektdiagrammen som du ritade i 1B.

Facit finns.