0614 metoder 4 med while

Gör först utan hjälpmedel. Titta sedan på gammal kod. Fyll i kod i metoden act nedan. Samt i metoden minsta längst ner.

 public void act()
 {
   // 1.
   // anropa setPoint på giltigt vis

   // 2. 
   // anropa clear på giltigt vis

   // 3.
   // anropa isEven på giltigt vis
   // spara resultatet i en variabel som heter res

 }
 private void setPoint(int x, int y, int z)
 {
   //kod utelämnad
 }
 private void clear()
 {
   //kod utelämnad
 }
 private boolean isEven(int x)
 {
   // 4. 
   // fyll i kod
   // sant om x % 2 är 0
   // falskt annars

 }

Koden nedan är given. Fyll i efterfrågad kod.

 public void act()
 {
   print(”hemligt meddelande”);
   print(12);
   //skriv ut hej 4 gånger
   echo(”hej”, 4);
   //skriv ut talen 1, 2, 3, 4, 5
   printHeltal(5); 
 }
 // 5. 
 // Skriv giltiga metodhuvuden nedan som fungerar med anropen i act ovan.
 // A. 
 //metodhuvud för print()

 // B.
 // metodhuvud för print()

 // 6.
 // metodhuvud och kropp för echo(”hej”, 4)
 // anropa print 4 gånger

 // 7.
 // metodhuvud och kropp för printHeltal(5)
 // anropa print 5 gånger