7073 flödesdiagram

Vägen från idé till kod via pseudokod eller flödesdiagram. Flera sidor.

Uppgifter

1. Översätt till kod

2. Översätt till kod

3. Rita flödesschema

Skriv även kod.

Be användaren mata in två tal. Berätta för användaren vilket som är störst.

4. Rita flödesshema

Skriv även kod.

Be användaren mata in ett tal. Ge feedback.

0 - 9 är ensiffriga tal

10 - 99 är tvåsiffriga tal

100 - 999 är tresiffriga tal

1000 - ... är minst fyrsiffriga tal

tal mindre än 0 är negativa

5. Rita flödesscheman

Skriv även kod.

Skriv ett program som frågar efter ett tal.

 Medan gissningen ej är 4, 
   skriv ut: Du gissade fel. Gissa på ett annat tal.
   läs in en ny gissning

 När gissningen är rätt skriv ut: Du gissade rätt.

6. Rita flödesschema

Skriv även kod.

Skriv följande variation av programmet ovan.

 Läs in ett tal.
 antal_gissningar = 0

 Medan talet ej är 42 
   öka antal_gissningar med ett
   Om talet är mindre än 42, skriv ut för litet 
   Om talet är större än 42, skriv ut för stort 
   Om talet är 42 skriv ut: Du behövde 5 gissningar för att hitta rätt svar.
   läs in ett tal

7. Sten sax påse

Gör flödesdiagram.

Skriv kod.