4011 GitHub och VS

Visual Studio 2017

Setting up and using github in visual studio 2017, Microsoft

Visual Studio 2019

I Visual Studio välj Extensions > Manage Extensions => nytt fönster välj Online > Visual Studio Marketplace > Sök och välj: GitHub Extension for Visual Studio

GitHub

Publishing an existing project to GitHub

Visual Studio Code

Ladda ner och installera git för Visual Studio Code

Du kan behöva starta om VS Code.

Set up Git

Set up Git

Eller i korthet sätt användarnamn och email.

  $ git config --global user.name "John Doe"
  $ git config --global user.email johndoe@example.com

Skaffa konto på GitHub

Om du inte redan har ett konto på GitHub skaffa konto på GitHub.

GitHub

Working with GitHub in VS Code

Eller i korthet

  1. Installera GitHub Pull Requests and Issues
  2. Sign in - till ditt konto på GitHub i VS Code.

Lägg till git i ett projekt

source control i VS Code - lägg till

Lägg till filen .gitignore

Exempel på användbar .gitignore Kopiera filen till din projektmapp.

Source control - commit

Skriv ett meddelande och välj commit

new repository i GitHub

Skapa ett nytt repository på GitHub utan filer.

Följ instruktionerna för att skicka upp koden från VS Code till GitHub.

I terminalen

Ladda ner ett projekt från GitHub

git clone, mer info på GitHub