4131 WPF filhantering

Exempelkod på GitHub, hela projektet

Bara kod för filhantering på GitHub

Läs filen en rad i taget

 string docPath = 
   Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.MyDocuments);
 pathAndFileName = Path.Combine(docPath, "filename.txt");

 // Öppna dataström (eng. stream) till fil.
 using (var sr = new StreamReader(pathAndFileName))
 {
   // Läs från fil en rad i taget. 
   // Visa text i GUI-komponenten med namnet FileContent.
   FileContent.Text = "";
   // Läs första raden i filen.
   string row = sr.ReadLine();
   while (row != null)
   {
     FileContent.Text += row + Environment.NewLine;
     // Läs nästa rad. 
     // ReadLine returnerar null då det inte finns fler rader.
     row = sr.ReadLine(); 
   }
 }

Teori - felhantering (eng. Exception)

Vid körning kan program kasta fel (eng. throw Exception). Om det inte finns kod som fångar felet så kraschar programmet. Vid filhantering kan det kastas fel av flera anledningar, till exempel:

 • så kanske det inte finns en fil med det namnet
 • hårddisken kan vara full

Att fånga fel

Om exceptions av Microsoft

Om try catch av Microsoft

Teori - using

Kommer snart

Mer information

Använd synchronous inte asynchronous, för koden blir enklare då.

How to: Write text to a file

How to: Read text from a file