4025 dice many

Uppgift 5 - DiceMany

Nu är det dags att lägga ut fem tärningar, instruktioner följer.

Kopiera projekt

Avluta Visual Studio. Kopiera projektmappen och döp kopian till DiceMany. Öppna kopian i Visual Studio.

Lärandemål

  • Kunna deklarera metoder, även med parametrar

Att göra

Leta reda på koden för klassen PictureForm. Där finns koden som tar hand om klick på knappen roll.

objektvariabeln dice

Gör om objektvariabeln dice till en vektor med plats för fem tärningar.

metoden Load_Form1

Gör tärningar och lägg dem i vektorn. Använd en for-slinga.

metoden Roll_Click

Anropa metoden Roll på var och en av tärningarna. Använd en for-slinga.