0150 formulär

Gör ett inloggningsformulär.

Stila formuläret på valfritt sätt.

Gör uppgiften lokalt på din dator.

Se sidan 225 i läroboken.

Vad blir det för skillnad när formuläret skickas med knappen logga in, om method ändras från post till get? Studera adressfältet i webbläsaren då knappen logga in tryckts in.

Facit

Din html-kod bör se ut ungefär som login.html på GitHub. Jämför koderna.

Överkurs - ta hand om inloggningen

Att ta hand om skickade formulär ingår inte i kursen.

Här följer ett exempel på hur man kan ta hand om inloggningen på serversidan. Beskrivningen är väldigt kortfattad. Det kan vara svårt att följa med. Be din lärare om hjälp vid behov.

Alternativ 1 - lokal webbserver

Först behöver du installera en lokal webbserver.

Skapa sedan en mapp login i mappen wamp/www?!. Din lärare vet vilken mapp det ska vara. Kopiera filerna login.html, login.php och testsida.php från GitHub.

Alternativ 2 - på webbhotellet

Skapa sedan en mapp login i mappen public_html på webbhotellet. Kopiera filerna login.html, login.php och testsida.php från GitHub.

Om koden i login.php och testsida.php inte modifieras bör den vara säker att använda på webbhotellet. Det vill säga formuläret i login.html kan inte användas för att attackera hemsidan.

Fortsättning för båda alternativen.

Nedan följer en beskrivning av vad filerna är till för. Testa genom din webbserver.

filen - login.html

Filen innehåller ett formulär för inloggning. Då man klickar på knappen login, skickas formuläret till webbservern. Där tas det om hand av filen login.php. Innehållet i formuläret skickas med vektorn (variabel med många platser) $_POST.

filen - login.php

Kollar om användarnamn och lösenord är rätt. Dessa finns sparade i vektorn (variabel med många platser) $_POST. Denna vektor töms då vi följer länkar.

Vid lyckad inloggning sätts variabeln $_SESSION['isLoggedIn'] till "Yes".

Då vi byter sida till testsida.php, så töms $_POST medan $_SESSION['isLoggedIn'] behåller sitt innehåll.

filen - testsida.php

Används för att visa att vi fortfarande är inloggade, det vill säga att $_SESSION['isLoggedIn'] har värdet "Yes".

Återgå till sidan login.php för att se att vi fortfarande är inloggade samt att $_POST har tömts.

Be din lärare berätta mer detaljerat.