0363 slutuppgift del 3 formulär

Gör sidor med formulär för en webbutik. Ett formulär per sida. Det finns en meny med länkar till alla sidor.

Se betygsdokumentet i Classroom för att se vad som behöver vara med för de olika betygen.

Planera först.

Genomför sedan.

Utvärdera sist.