0043 läs läroboken: kap 1

Lämplig läsning i läroboken är sid 17 - 36.