0360 Alternativ slutuppgift

Om du vill göra några mindre uppgifter istället för en stor gör du följande uppgift.

Uppgiften består av fyra deluppgifter där den sista bara behöver göras om du vill ha högre betyg än E.

Gör en planerings- och redovisningswebbplats. Gör en meny med länkar till var och en av sidorna. Mer om dessa följer. För var och en av de fyra uppgifterna gör du följande sidor på planerings- och redovisningswebbplatsen. Länka till dem från startsidan.

 1. Mål

 2. Skiss och wireframe

 3. Redovisning

Mer om planerings och redovisningssidans utformning.

Om innehållet på redovisningssidan

Länkar till de olika uppgifterna följer.

 1. bild, text och film

 2. tabell

 3. formulär

 4. stila med css

För C även:

Validering

Länkar till validering längst ner på sidorna. Sidorna ska validera. Gäller alla sidor.

 1. HTML5 ...

 2. CSS3 ...

 3. i18n ...

 4. Länkar ...

Följande uppgift löser de fyra första punkterna.

Länk till källkod

Gör länkad uppgift för att kunna visa källkod via en länk på sidan. Gör all din kod tillgänglig för granskning.

För A även

Validering

Semantik

Korrekt semantik. Använder semantiska HTML-element då det finns och på avsett vis. Använder t.ex.

 <article> och <section> 

på avsett vis.

Mer om semantik.

Wave

Wave hos WebAIM. Sidan som ska valideras måste ligga på webbhotellet.

Konstrasttest

Color Contrast Checker, WebAIM

WebAIM

Checklista.

Screen readers

Testa en screen reader på din hemsida. Använd till exempel NVDA eller JAWS. Mer om dem nedan. Hur låter din sida. Är den tillgänglig? Kan du göra din sida mer tillgänglig? Gör det.

Screen Reader User Survey #6 Results, WebAIM

Using NVDA to Evaluate Web Accessibility, WebAIM

Using JAWS to Evaluate Web Accessibility, WebAIM

Bildoptimering

PngCrush

PngCrush kan användas för att minska png-filer. Gör det med dina bilder. Redovisa resultaten (komprimeringsgraden).

CSS-sprit

Test hur man kan göra. Använd på din sida.