0364 slutuppgift del 4 stila med css

Enbart om du vill ha C eller mer.

Detta blir en sida där du visar vad du kan göra med CSS.

Transformationer och transitioner eller gradienter.

Mer:

Planera sidan först.

Gör sidan sedan.

Utvärdera efteråt.