0171 meny flexbox

Gör menyer som i bilden nedan. Använd flexbox. Försök att få det så likt som möjligt. Den andra bilden visar vad som händer om sidan är smalare, så att hela menyn inte får plats på en rad.

  <a href="">länktext</a>

Mått på sidan

Det röda går 3 pixlar utanför texten.

Det är två pixlar mellan röda rutor.

Texten är vit och fet.

Radien på de avrundade hörnen är 2 pixlar, på det röda.

Om flexbox

A complete guide to flexbox, CSS-tricks.com

CSS tips

a

  text-decoration: none;

  font-weight