0172 meny vertikal flexbox

Gör menyer och brödtext som i bilden nedan.

Mått och info

Brödtext

Brödtexten ligger i p-element som ligger i ett article-element.

Utanför brödtexten är det 8 pixlar luft.

Bakgrundsfärgen är silver.

Artikeln med text tar 75 procent av sidans text.

Meny

Menyn besår av a-element i ett nav-element.

Det röda går 3 pixlar utanför texten.

Det är två pixlar mellan röda rutor.

Texten är vit och fet.

Radien på de avrundade hörnen är 2 pixlar, på det röda.

Bakgrundsfärgen är rosa (eng. pink).

Menyn tar 25 procent av sidans bredd.

Ordning i html-koden

Texten, sidans huvudinnehåll ska komma först, eller så tidigt som möjligt. Detta för att det ska gå snabbare för till exempel synskadade att navigera på sidan. De kanske vill få sidan uppläst och vill komma till sidans huvudinnehåll så snabbt som möjligt.

Själva brödtexten

Träutensilierna i ett tryckeri äro ingalunda en faktor där trevnadens ordningens och ekonomiens upprätthållande, och dock är det icke sällan som sorgliga erfarenheter göras ordningens och ekon och miens därmed upprätthållande. Träutensilierna i ett tryckeri äro ingalunda en oviktig faktor, för trevnadens ordningens och och dock är det icke sällan.