0301 historia

Centralt innehåll 1:

Webben som plattform, dess historia och samhällspåverkan.

Källor

Instuderingsfrågor

 1. Berätta om Tim Berners-Lee och hans bidrag till internet och webben.

 2. Berätta om hypertext och länkar.

 3. CERN. Berätta om kopplingen till webben.

 4. Vad är ARPA? Ungefär när uppfanns det? Berätta om kopplingen till dagens internet. Vilka var det som kopplades ihop?

 5. Beskriv problemen med ARPA.

 6. Hur löstes det?

 7. Vad är HTML och URL? Berätta mer.

 8. Vad kunde man göra med webben i början.

 9. När kunde man se på bilder för första gången? I vilken webbläsare?

 10. När kunde allmänheten börja använda internet.

Alternativa källor

 1. Tim Berners-Lee, Wikipedia
 2. hypertext, Wikipedia
 3. se nr 1
 4. ARPANET, Wikipedia
 5. bra textkälla?
 6. bra textkälla?
 7. HTML, Wikipedia
 8. URL, Wikipedia
 9. Internets historia i Sverige, Wikipedia
 10. se nr 9