0112 ordlista

Förutom punktlistor <ul> (eng. unordered list) och numrerade listor <ol> (eng. ordered list) finns det beskrivningslistor <dl> (eng. descriptive list).

Teori

På JSFiddle finns ett exempel på en ordlista.

Mer om taggarna <dl>, <dt> och <dd> kan du läsa om på MDN.

Uppgift

Gör en mapp ordlista i mappen webbutveckling. Lägg till en fil som heter ordlista.html.

Gör en ordlista med glosor från webbutveckling. Förslag på glosor följer. Fyll gärna på listan senare med nya glosor och förklaringar. Stila på valfritt sätt.

Glosor: HTML, CSS, HTML5, CSS3, webbserver, klient, W3C, URL, relativ sökväg, absolut sökväg, GIF, JPG, PNG, SVG, JavaScript, jQuery, HTML-tagg, HTML-element, HTML-attribut, utf-8, CSS-selektor, CSS-typselektor, CSS-id-selektor, CSS-klass-selektor, CSS-attribut, RGB, RGBA, HSL, HSLA, DOM, …

Lägg till en länk på din startsida. Lägg sedan upp ordlistan på webbhotellet.

Tips

Mer om beskrivningslistor på: