1039 CSS-sprite

Antalet bilder som måste laddas ner till webbläsaren kan reduceras genom att sätta ihop flera bilder till en och välja ut rätt del av bilden med hjälp av CSS.

Det tar mindre tid att ladda ner en större bild än flera små.

Exempel med CSS-sprite på JSFiddle