0302 teknisk orientering

Centralt innehåll 2

Teknisk orientering om webbens protokoll, adresser, säkerhet och samspelet mellan klient och server.

Källor

Förslag på källor anges i eller ihop med frågorna nedan.

Instuderingsfrågor

  1. Huvudfråga. Beskriv vad som händer från det att man skrivit in adressen i webbläsaren och tryckt för att ladda sidan till dess att sidan är laddad. Tänk i första hand att det gäller en adress som besöks för första gången med aktuell webbläsare. Delsvar fås i frågorna nedan. Film: How the Internet Works in 5 Minutes

  2. Vad är en klient och en server då det gäller webben?IT-ord klient-server Film: How the Internet Works in 5 Minutes

  3. Var finns innehållet i hemsidor sparade? Läs under rubriken teknisk struktur på Wikipedia , Film: How the Internet Works in 5 Minutes

  4. Vilka protokoll används på internet? Vad används de olika protokollen till? Läs under rubriken teknisk struktur på Wikipedia

  5. Vad är DNS? Berätta mer. How Domain Name Servers Work

  6. Vad är IP-adress? Vad används den till? , Film: How the Internet Works in 5 Minutes

  7. Vad är URL? Berätta mer.

  8. Vilka delar består en webbadress av. Ge exempel. Utred. URL

  9. Vad är TCP/IP?

  10. Vad är ICANN och vad gör de?