0406 css sida

Stila på JSFiddle så att det blir så likt nedanstående som möjligt.

Färger: #FF98AE, #832036, #CC0731, #FF093D

Body är 720 pixlar bred.

Arial i header och footer.

Hoover i footer eller header ger bakgrundsfärgen #832036 på länk.

a:nth-child(2), a:nth-child(odd), a:nth-child(even)