0105 sidor du gillar

Öppna Sublime text.

Gör en ny mapp

 0105-sidor-du-gillar

i mappen webbutveckling.

Lägg filerna start.html och minStil.css i mappen.

Gör en mapp bilder i mappen ovan.

Leta reda på tre hemsidor som du gillar. Max 10 minuter. Tag en skärmdump av var och en av sidorna. Spara i mappen bilder, som du skapat nyss.

Lägg in bilderna i start.html. Om bilderna har samma storlek som de ska visas i på hemsidan kommer den att laddas snabbare. Egenskaperna width och height behöver också sättas i img-taggen, se exempel nedan.

Skriv en kort motivering till varför du gillar var och en av sidorna.

Länka till var och en av sidorna. Välj själv hur du vill göra.

Stila på valfritt sätt. Försök få det snyggt. Använd, padding, margin och border.

Länka till uppgiften på din startsida.

Ladda upp till webbhotellet, alla nya mappar och filer samt alla ändrade filer.

Tips:

 <!-- bild med HTML5-taggar -->
 <figure>
   <img src="sökväg/filnamn" width="100" height="70" />
   <figcaption>
     bildtext
   </figcaption>
 </figure>

 <!-- länk -->
 <a href="sökväg/filnamn">länktext</a>

Länkar:

Mer om figure på MDN