0323 hemsida webbutv - genomförande

Gör hemsidan som den är planerad.

Arbetsgång

Låna så mycket kod som möjligt från tidigare uppgifter.

Validera HTML- och CSS-kod ofta, d.v.s. varje lektion.

Mer

Förändringar jämfört med plan dokumenteras. Beskriv varför ändringar har gjorts.

Hemsidan ska publiceras på webbhotellet.

Det kommer mer …