0502 Uppgift 2.2 - PHP (frivillig)

Efter att ha gjort som i den första PHP-uppgiften stylas vald sida i menyn felaktigt på de flesta sidor. Därtill är titeln som visas på fliken i webbläsaren samma för alla sidor. Så var det inte tidigare.

Nedan visas hur man kan komma till rätta med problemet. Lösningen besår i mer PHP-kod.

index.php

 <?php 
   include("incl/config.php");
   $pageTitle = "Visas i flik"; //ny rad
   $pageId = "index"; //ny rad
   //nedanstående rad måste komma efter de nya raderna
   include("incl/header.php"); 
 ?>

$pageTitle är en variabel som innehåller texten Visas i flik. I PHP kan man inte ange en variabels datatyp. Variabelnamn föregås av $.

I JAVA skriver man

 String pageTitle = "Visas i flik";

$pageId är en annan variabel som har värdet index. Det är samma som filnamnet men utan filändelse. För sidan sida_1.php innehåller den värdet sida_1.

Variablerna används i header.php, se nedan.

header.php

 <title>Visas i flik</title>

byts ut mot

 <title>
   <?php 
     echo $pageTitle; 
   ?>
 </title>

Anropet echo $pageTitle ger utskrift av variabeln $pageTitle i HTML-koden. Resultatet blir i slutändan detsamma.

menyn

Antag att menyn såg ut så här i index.html

 <ul>
   <li>
     <a class='selected' href='index.html'>Hem</a>
   </li>
   <li>
     <a href='sida_1.php'>Sida Ett</a>
   </li>
   <li>
     <a href='sida_2.php'>Sida Två</a>
   </li>
 </ul>

Koden class='selected' gör att valt alternativ kan stilas.

Denna kod byts ut mot

 <?php 
   if ($pageId == "index") 
   { 
     echo "class='selected'"; 
   } 
 ?>

Motsvarande kod måste läggas till i de båda andra länkarna på motsvarande ställe. Kan du lista ut vilken kod som behöver läggas till? Aktuell fil, header.php, inkluderas ju på sidorna index.php, sida_1.php och sida_2.php