0173 meny login flexbox

Gör en meny som ser ut som den nedan. Detta är en svår uppgift. Den görs av de som önskar högre betyg.

Loggan till vänster är en bild. Den är också en länk.

Länk till loggan: http://rikardkarlsson.se/img/uploads/logga.png

Data

Alla radier är 3 pixlar.

Det blå (eng. blue) går 1 pixel utanför den gula (eng. yellow) texten.

Det är 3 pixlar mellan länkarna till vänster. Både horisontellt och vertikalt. Det är lika mycket mellanrum mellan de båda länkarna till höger.

Om flexbox

A complete guide to flexbox, CSS-tricks.com

Om webbsidan är smal ska den del av menyn som är i mitten dela sig på flera rader som nedan.