0340 redovisning - valda uppgifter

Gör en självbedömning i betygsmatrisen på Itslearning , för att se att du inte har missat något.

Redovisning sker på itslearning.

Tänk på att använda korrekta begrepp på lämpligt sätt. Redovisa under rubriker med nedanstående numrering tack.

?????????????????

E: 1 - 7

för C även: 8 - 9

för A även: 10 - 14

bonus: 15 - …

 1. Har du nått uppsatt mål med sidan? Motivera.

 2. Blev sidan som du planerat med hjälp av skiss och/eller wireframe. Motivera avvikelser.

 3. Berätta om problem som du stött på och hur du löst dessa.

 4. Om du haft mer tid, vad skulle du förbättra i så fall? Vad är nästa steg.

 5. Har alla bilder den storlek som de ska visas i? Anges width och height till dessa värden i img-taggen? Är alt satt på alla img-taggar?

 6. Gör en tabell där det framgår om din sida validerar i HTML5, CSS3, i18n, länkar, Wave. Motivera avvikelser väl. Se exempel nedan. För E räcker det med HTML5, CSS3.

 7. I vilka webbläsare har du testat din sida? Ser den lika dan ut i alla? Berätta om avvikelser.

 8. På vilka plattformar har du testat din hemsida? T.ex. Mac, Windows, Linux, mobil, padda, bärbar dator, stationär dator. Berätta om resultaten. Fanns det avvikelser.

 9. Vad har du för JavaScript på din sida. Berätta kort vad det gör.

 10. Berätta om din mobila version av hemsidan. Hur fungerar den?

 11. Vilket eller vilka kontrasttest har du gjort. Klarar din sida testen. Motivera avvikelser.

 12. Är din sida tillgänglig enligt vald "screen reader". Kommentera. Vilken screen reader använde du?

 13. Blev dina bilder mindre då du använde PngCrush? Berätta.

 14. Passerar din hemsida WebAIM:s checklista för en tillgänglig webbplats? Det räcker att den passerar level A. Redovisa punkt för punkt i en tabell. Se exempel nedan.

 15. Berätta om du har använt php eller MySQL.

 16. Berätta om du har använt ftp-klient, t.ex. FileZilla. Hur gick det. Vad tyckte du?

I båda tabellerna använder du följande taggar: table, caption, thead, tbody, tfoot, tr och td. Stila också tabellen så att varannan rad har en avvikande färg. Tabellen ska ha ram runt celler. Se uppgift 117, men även 115 och 116.

test passerar motiv till avvikelse
HTML5 ja
CSS3 2 problem Motiv till varför det ej går att lösa.
i18n ... ...
...

WebAIM:s checklista

kriterie ja / nej / används ej Motivera varför eller varför inte
1.1.1.1 ja Därför att ...
1.1.1.2 nej Det går inte att lösa på grund av ...
1.3.1.1 ... ...
1.3.1.2
1.3.2
1.3.3.1
1.3.3.2
1.4.1.1
1.4.1.2
1.4.2
2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.2
2.2.1
2.2.2.1
2.2.2.2
2.3.1
2.4.1.1
2.4.1.2
2.4.1.3
2.4.2
2.4.3
2.4.4.1
2.4.4.2
3.1.1
3.2.1
3.2.2
4.1.1
4.1.2