0117 tabeller - fortsättning 2

Nedan visas en tabell. Den fås på följande vis.

 • table-tagg runt hela tabellen
 • caption-tagg innehåller tabellens rubrik
 • thead-tagg för rubrikraden, innehåller tr- och td-taggar, se nästa punkt
 • tbody för huvudtabellen, innehåller en tr-tagg för varje rad. Varje tr-tagg innehåller en td-tagg för varje cell.
 • tfoot-tagg för tabellfot, innehåller tr-tagg och en td-tagg. <td colspan='4'>

En cell kan fås att ta upp plats på flera rader på följande vis

 <td rowspan='2'>

På nästa rad utelämnas td-taggen.

Mer information om colspan och rowspan

Tabellens rubrik
rubrik för kolumn 1 rubrik för kolumn 2 rubrik för kolumn 3 rubrik för kolumn 4
rad 1, kolumn 1 rad 1, kolumn 2 rad 1, kolumn 3 rad 1, kolumn 4
rad 2, kolumn 1 rad 2, kolumn 2 rad 2, kolumn 3 rad 2, kolumn 4
rad 3, kolumn 1 rad 3, kolumn 2 rad 3, kolumn 3 rad 3, kolumn 4
rad 4, kolumn 1 rad 4, kolumn 2 rad 4, kolumn 3 rad 4, kolumn 4
Tabellfot som spänner över 4 kolumner med hjälp av colspan='4'

Uppgift

Gör en tabell som ser ut som den nedan.

bild på tabell med teckenkoder

Lägg till följande på en egen rad i tabellen.

 &hellip;
 &copy;
 &ndash;
 &mdash;
 &hearts;

Byt ut frågetecknen i tabellen. Mer information finns på nedanstående sidor.

Länkar i tabellen

tiger.se

w3.org

Validera

Kontrollera att din kod validerar, både HTML- och CSS-kod.