0311 lagar

Centralt innehåll 13

Lagar och andra bestämmelser som styr digital information, till exempel personuppgiftslagen och lagen om elektronisk kommunikation.

Uppgiften

 1. Läs instuderingsfrågorna.

 2. Kolla på filmerna och besvara instuderingsfrågorna under tiden.

 3. För mer utförliga svar kan du behöva besöka övriga källor. Använder du andra källor än filmerna källhänvisar du i dina svar, t.ex. med en länk.

Instuderingsfrågor

 1. Vad är GDPR en förkortning för? Var gäller lagen?

 2. Vilket är syftet med GDPR?

 3. Vad räknas som personuppgifter?

 4. Vad räknas som känsliga personuppgifter? [Källa: Vad menas med känsliga personuppgifter?, Datainspektionen]

 5. Vilka personuppgifter kan du publicera på din hemsida? Motivera.

 6. Vad är det för skillnad på Tryckfrihetsförordningen (TF) och Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL)?

 7. Vad går TF och YGL ut på?

 8. Vilka undantag finns från TF och YGL?

 9. Ett av undantagen har en koppling till känsliga personuppgifter? Vilken?

 10. Berätta om den ansvarige utgivarens roll då det gäller TF och YGL.

 11. Vad innebär upphovsrätt? Utred.

 12. Vad omfattas av upphovsrätten? Utred.

 13. Hur länge gäller upphovsrätten?

 14. Får du visa vilken bild som helst på din hemsida? Motivera.

 15. Får du möjliggöra spelandet av en låt på din hemsida? Motivera.

 16. Får du möjliggöra spelandet av en film på din hemsida? Motivera.

 17. Vad är Creative Commons? Hur kan du ha nytta av det som webbutvecklare?

 18. Något som du undrar och vill veta mer om?

Alternativa källor till frågorna

Fråga 1 och 2. Dataskyddsförordningen (GDPR), Datainspektionen

Fråga 3, 4, och 5. Vad är en personuppgift? Datainspektionen

Fråga 6 - 10. Tryckfrihetsförordningen, Wikipedia YGL, Wikipedia

Fråga 11 - 16. Upphovsrätt, PRV

Fråga 17. CreativeCommons.se

Övrig källor

Personuppgiftslagen (PUL), Datainspektionen ersätts 2018-05-25 av Dataskyddsförordningen (GDPR), Datainspektionen Publicering på internet, Datainspektionen

Regler vid publicering på nätet, Backend Media

personuppgiftslagen, Wikipedia

lagen om elektronisk kommunikation, Wikipedia

Upphovsrätt, PRV

Upphovsrätt, PRV

Upphovsrätt, Skolverket

Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk