0034 mall HTML

 <!DOCTYPE html><!-- HTML5 --> 

 <!-- sv ger talsyntes på svenska -->
 <html lang='sv'>

   <!-- styr sidutseende m.m. -->
   <head> 
     <!-- för att få å, ä och ö m.fl. tecken -->
     <meta charset='utf-8' />  

     <!-- Syns i fliken på webbläsaren-->
     <title>Webbutveckling</title> 

      <!-- Länk till stildokument -->
     <link rel='stylesheet' href='style.css'/>
   </head> 

   <!--sidans innehåll--> 
   <body>

     <h1>Rubrik - nivå 1</h1> 
     <p> 
       Text text text text. 
       Text text text text. 
       Text text text text. 
     </p> 

     <h2>Rubrik - nivå 2</h2>
     <p> 
       Text text text text. 
     </p> 

     <h2>Rubrik - nivå 2</h2>
     <p>
       Text text text text. 
     </p>


     <h1>Rubrik - nivå 1</h1> 
     <p> 
       Text text text text. 
        Text text text text. 
        Text text text text. 
     </p> 

     <h2>Rubrik - nivå 2</h2>
     <p> 
       Text text text text. 
     </p> 

     <h2>Rubrik - nivå 2</h2>
     <p>
       Text text text text. 
     </p>

   </body> 

 </html>