0179 meny transition

Lägg till övergångar, animeringar, på menyn.

Exempel på JSFiddle.

Om transition på CSS-Tricks

Om transition på MDN

Om transition timing function på MDN