0035 HTML-taggar i främst head

Exempel

 <!doctype html> <!-- HTML 5 -->
 <html lang = 'sv'> <!-- sv = språket är svenska på sidan -->
   <head>
     <meta charset="utf-8"> <!-- använd Unicode -->
     <title>Visas på flik</title>
     <link rel="stylesheet" href="sökväg/till/stildokument.css">
   </head>
   <body>
     <!-- innehåll utelämnat -->
   </body>
 </html>