0030 Filstruktur på din dator

Uppgift

Skapa en mapp som heter:

 webbutveckling

på din dator. Allt ditt arbete i denna kursen ska ligga i denna mapp.

Teori

Typisk struktur för en enkel uppgift

 0040-text-och-bild (katalog, som ligger i katalogen webbutveckling)
   start.html (fil)
   style.css (fil)

Typisk struktur för en större uppgift

 uppgiftsmapp (katalog, som ligger i katalogen webbutveckling)
   image (katalog)
     bild-1.jpg (fil)
     bild-2.jpg (fil)

   style (katalog)
     style.css (fil)

   start.html (fil)
   sida-2.html (fil)
   sida-3.html (fil)