0440 Impuls 7.4 (Klimat) o väder

Sidan 225 - 231 om konvektion och molnbildning. Sidan 223 och 224 sparar vi till senare.

Lärandemål

  • Kunna beskriva hur och varför luften rör sig i atmosfären.

  • Kunna beskriva varför det blir sjöbris (vind från sjö eller hav mot land) och landbris (vind från land mot sjö eller hav).

  • Förstå varför det regnar vid ekvatorn och varför det är torrt "en bit" norr och söder om ekvatorn.

  • Få en inblick i hur jordens rotation påverkar den storskaliga cirkulationen av luft på jorden.

Viktigast för E

På sidan 225 ges en bra beskrivning av luftens vertikala rörelse.

Uppgifter

Film

Konvektion

Solen värmer marken. Marken värmer luften. Och så vidare.

Corioliseffekten - skivspelare

Corioliseffekten - karusell

Global cirkulation - 3 delar