0110 Impuls 7.1 Värme och temperatur

Viktigast för E:

Värmeöverföring genom ledning, strömning och strålning, sid 207 - 209.

Utföra beräkningar med:

E = c m ΔT (sid 209)

Formeln gäller för fast-, flytande- och gasform.

Kunna slå upp c (specifik värmekapacitet, eller värmekapacitivitet) i formelsamlingen.

Extra viktiga exempel

7.3 bestäm specifika värmekapaciteten (s211)

Uppgifter sid 212

E: 701, 2, 4, 5, 7, 10ab

C: 710c, 11

Film

Nedanstående film berättar om värmeöverföring genom ledning, strömning och strålning.

Alternativ film till ovanstående.

Nedanstående film visar beräkningar med specifik värmekapacitet.