0120 Impuls 7.2 Smälta och stelna

Viktigast för E

Utföra beräkningar med

E = ls m (sid 213)

samt med

E = lå m (sid 216)

Kunna slå upp ls (specifika smältvärmen, smältentalpitet) lå (specifika ångbildningsvärmen, ångbildningsentalpitet) och i formelsamlingen.

Tillämpningar t.ex. kroppen i värme (sid 218). Det går åt energi för att förånga svett. Energin tas från den del av svettdroppen som är kvar på huden. Därför sjunker temperaturen i droppen. Det sänker temperaturen i huden. På liknande sätt kroppen i kyla (s220), varför känns det kallare när det blåser?

Extra viktiga exempel för E

Ex 7.4 smälta guld, men först värma (sid 213)

Ex 7.6 E-T-diagram för vatten

Extra viktiga exempel för C

Ex 7.5 Blanda is och vatten (sid 214). Finns många liknande t.ex. värm mutter i gaslåga, lägg mutter i vatten, hur varm är lågan?

Uppgifter s 221 - 222:

E: 714, 15, 16 (viktig), 19, 20 (viktig), 21, 22, 24 (bra), 26 (E/C/A)

Filmer

Beräkningar som görs i kapitel 7.1 och 7.2 visas i nedanstående film.

Nedanstående film redogör för ett populärt problem på C-nivå.