1-1 Svängningar och vågor

Viktigast för E:

  1. Svängning, periodisk rörelse, jämviktsläge sid 8
  2. Harmonisk svängning (vad är det?), periodtid, amplitud, frekvens sid 9
  3. f=1/T sid 10
  4. resonans, egenfrekvens sid 10
  5. exempel 3 och bild 1.6 sid 11
  6. puls, våg, hastighetsriktning, transversell våg, longitudinell våg, fas sid 12 – 13
  7. formeln för våghastigheten sid 14
  8. mekaniska vågor kontra elektromagnetiska vågor sid 14
  9. stencil för harmonisk svängning i Vklass

Kontrollfrågor, sid 21

E: 1 – 13, 15 - 18

C: 14

Uppgifter, sid 47

E: 1, 2, 6, 7, 8, 10

C: 12