Enkel harmonisk svängningsrörelse

Kapitel 1-1

En grafisk respektive matematisk representation av en svängande vikt.

Nyckelord: harmonisk svängning, periodtid, amplitud, frekvens, vinkelhastighet

Bilder från film av Daniel Barker.