39 träffar
titel kapitel regisör länk beskrivning nyckelord
Homogent elektriskt fält5-2Daniel Barker
Böjning och interferens1-3Daniel BarkerPlana vågor infaller mot en enkelspalt. Det blir cirkulära vågor bakom spalten. Plana vågor infaller mot dubbelspalt. Det blir konstruktiv och destruktiv interferens efter spalten. enkelspalt, dubbelspalt, böjning, refraktion, konstruktiv interferens, destruktiv interferens
Centripetalacceleration4-3Daniel BarkerHärledning av centripetalaccelarationen. Enbart för högre betyg.
DR. QUANTUM - DOUBLE SLIT EXPERIMENT3-5Är ljus en våg eller partiklar? Är elektroner vågor eller partiklar?
Elektrisk potentiell energi5-3Daniel Barker
Elektriska fält5-2Daniel Barker
Enkel harmonisk svängning1-1Daniel BarkerVikt i fjäder utför en harmonisk svängning.harmonisk svängning
Enkel harmonisk svängningsrörelse1-1Daniel BarkerEn grafisk respektive matematisk representation av en svängande vikt.harmonisk svängning, periodtid, amplitud, frekvens, vinkelhastighet
Faradays induktionslag7-3Daniel Barker
Faradays induktionslag - exempel7-3Daniel Barker
Gravitationsfält5-1Daniel Barker
Inducerad spänning7-2Daniel Barker
Korsande fält och masspektrometri6-3Daniel Barker
Kraftmoment o jämvikt4-1 Stefan Eriksson
Laddade partiklar i elektriska fält6-2Daniel Barker
Laddade partiklar i magnetfält6-3Daniel Barker
Ljud1-4Daniel BarkerLjud är en longitudinell våg.förtätning, förtunning, longitudinell våg, våglängd
Ljus2-1Daniel Barker
Lodrät cirkelbana4-3Daniel Barker
Magnetfält runt ledare5-6Daniel Barker