Enkel harmonisk svängning

Kapitel 1-1

Vikt i fjäder utför en harmonisk svängning.

Nyckelord: harmonisk svängning

Bilder från film av Daniel Barker.