Vågor

Kapitel 1-1

Transversell våg

Nyckelord: transversell våg, fasskillnad, hastighetsriktning, period, frekvens, fas, vågens hastighet, våglängd

Bilder från film av Daniel Barker.