030 geometriska villkor

Rita

Demo sid 78 - 82

Geometriska villkor

Sammanfattning sid 86 - 87

Demo sid 88 - 91, målfigur sidan 106

  • start i origo
  • linje cirka 130 åt höger
  • linje cirka 75 uppåt
  • håll in vänster mus på linjeslutet och för musen i en båge åt vänster, då fås cirkelbåge
  • eller Arc Tangent
  • linje ner 35
  • linje åt vänster
  • linje upp
  • ny båge
  • slut figuren

Slå av på villkor med F8, F9

Gröna linjer saknar villkor. Blå linjer har villkor.

Sätta geometriska villkor steg för steg

Demo sidan 96 - 97

Måttsättning

Demo sid 102 - 109