010 filstruktur och projekt

Läraren demonstrerar.

Filstruktur

Gör en mapp CAD som du lägger till exempel i Mina Dokument. Gör en till mapp InventorKurs i mappen CAD.

Mappstrukturen visas nedan.

  Mina Dokument
      CAD
          InventorKurs

Alla dina filer för uppgifter i läroboken ska sparas i mappen InventorKurs.

Projekt

Följ sidan 22 - 24 i läroboken, men se till att Project folder blir InventorKurs som du skapade nyss.