020 en första detalj

Läraren demonstrerar.

Filtyper s30-31 .ipt

skapa part - detalj

Klicka: Get Started > New > Templates och Metric > Standard(mm).ipt

spara

Användargränssnitt

Bild s 34.

Visa

Gör skiss (sketch)

Finns många sätt att göra det på.

Klicka:

 • 3D Model (flik uppe)
 • Start 2D Sketch
 • XY Plane i mitten
 • Klart att rita skiss

Demo

Rita linjer som blir rektangel. Rita en liten cirkel.

Måttsätt med Dimension.

Klicka ESC för att lämna val.

Klicka: Finish Sketch

Extrude - gör 3D

Extrudera

Navigera runt

s45 - 64

 • Home
 • View Cube
 • Pan, eller genom att hålla in skrollhjulet
 • Zoom, eller genom att rulla på skrollhjulet
 • Free Orbit, eller F4
 • Look At
 • EJ Full Navigation Wheel

Visual style

Klicka View i ribonmenyn > Visual Style > t.ex. Shades with Edges

Visa koordinatsystem i origo

Klicka Tools i ribonmenyn > Application Options > Sketch tab > välj: Coordinate system indicator