4223 Frågesport admin

Admin - steg 1

Målet är att skapa ett användargränssnitt där användaren kan mata in frågor och svar som läggs till i textfilen. Gör ett nytt projekt i samma workspace som frågesporten.

Arbetsgång:

  1. Skriv användarfall.
  2. CRC-cards
  3. Sekvensdiagram
  4. Klassdiagram
  5. Skapa klasser med metodstubbar som kastar NotImplementedException
  6. Skriv dokumentation för klasser och metoder
  7. Skriv kod
  8. Testa
  9. Redovisa resultat, det vill säga körning, kod, sekvens- och klassdiagram

Admin - steg 2

Nästa mål är att användaren ska kunna ändra på en fråga eller ett svar.

Använd samma arbetsgång som ovan.