0764 punktnotation 4

Övning i att anropa metoder på andra objekt än det egna.

Dokumentation av klassen Color

Antag att du skriver kod i metoden act.

 // 1. 
 // Deklarera en lokal variabel minFarg

 // 2. 
 // Lägg ett objekt av klassen Color i minFarg
 // Egentligen en referens till objektet i minFarg

 // 3. 
 // Anropa brighter på giltigt vis
 // Spara resultatet av anropet i en variabel x

 // 4. 
 // Anropa getAlpha på giltigt vis
 // Spara resultatet av anropet i en variabel y

 // 5.
 // Anropa toString på ett giltigt vis
 // Spara resultatet av anropet i en variabel text