0507 lärobok efter kapitel 7

Fortsätt med läroboken, som du har på Google Drive.

Objektmetoder

  1. Hur ser objektmetodens huvud ut? Ge exempel.

  2. Hur anropa objektmetoder i samma klass? Ge exempel på hur metoden ovan kan anropas.

  3. Hur anropas objektmetoder i en annan klass? Ge exempel på hur metoden ovan kan anropas.

null, import

  1. Vad är null i Java?

  2. Berätta om import.

Listor

  1. Deklarera en variabel som kan innehålla en lista av klassen List. Listan ska innehålla objekt av klassen Bok.

  2. Skriv en for-each-slinga som stegar igenom varje bok i listan och skriver ut information om den. Information om en bok kan skrivas ut med metoden print.