0500 lärobok

Försök att vara kortfattad, men ändå utförlig. Säg så mycket som möjligt med så få ord som möjligt.

Klasser och objekt

Vad är ett objekt? Förklara med hjälp av exempel.

Hur ritas objektdiagram?

Vad är en klass? Ge ett kodskelett för en klass.

Hur ritas klassdiagram? Instansvariabler och metoder ska vara med.

Variabler

Vad är variabel för något? Ge exempel.

Vilken kod skriver man för att få en variabel?

Vilka olika sorters variabler finns det? Beskriv likheter och skillnader.

Struktur

Vad är indentera? Varför ska man göra det?

Varför ska man alltid ha { och } på en egen rad?

Vad ska man alltid göra mellan { och }?

Kommentarer

Hur skriver man en kommentar?

Vilka olika sorters kommentarer finns det? Hur skrivs de? När används de?

Vad är java doc? Hur används det? Varför gör man det? Utveckla.

Hjälpmetoder

Vad är en hjälpmetod? Varför skrivs de? Hur hjälper de till att förbättra strukturen på koden?

Klipp och klistra

Varför ska man inte klippa och klistra kod? Hur ska man göra istället?

Namngivningsregler

Vilka namngivningsregler finns för:

  • klasser?

  • variabler?

  • konstanter?

  • metoder?

Planera

Vad är pseudokod?

flödesdiagram

Vad är flödesdiagram?

Hur ritas de?

if-sats

Hur ritar man en if-sats? Ge exempel.

Hur skriver man en if-sats i kod? Koppla flödesdiagram till koden.

while-slinga

Hur ritas en slinga i ett flödesdiagram? Ge exempel.

Hur skriver man en while-slinga? Skriv kod för flödesdiagramet.

for-slinga

Skriv while-slingan ovan som en for-slinga. Hur skrivs en for-slinga?

for-each-slinga

Vad är for-each-slinga? Hur skrivs den?

Klassens innehåll

Egenskaper (eng. field)

Vad har de för räckvidd, livslängd och synlighet?

objektvariabler, eller instansvariabler

Vad är en objektvariabel?

Hur skriver man för att få en objektvariabel? Var skrivs det?

klassvariabler

Hur skriver man för att få en klassvariabel? Var skrivs det?

konstanter

Vad är en konstant?

Hur gör man för att få en konstant?

Konstruktor

Vad är en konstruktor? Vad används den till? Hur skrivs den?

Metoder

Hur anropar man en metod som finns i samma klass?

Hur gör man om metoden saknar parameter? Ge exempel.

Hur gör man med parameter? Ge exempel.

Vad är returvärde? Förklara med exempel.

Hur styr man metoders synlighet? Vilken kod skriver man? För vem eller vad är metoden synlig? Vad innebär det?

Objektmetoder eller instansmetoder

Vad är objektmetoder eller instansmetoder? Ge exempel.

Hur anropas de?

Hur deklareras de?

Klassmetoder

Vad är klassmetoder? Ge exempel.

Hur anropas de?

Parameter

Vad är en parameter? Hur skriver man för att få en? Vad har den för livslängd och räckvidd?

Lokal variabel

Vad är en lokal variabel? Hur skriver man för att få en? Vad har den för livslängd och räckvidd?

Felsökning

Validera

Algoritmer